Pohled do okna

20. 9. — 31. 12. 2020

Co se odehrává za okny našich domácností? Jací jsme v soukromí, a jak jiní jsme mimo něj? Co o nás a našich vazbách s nejbližšími prozradilo nedávné období nařízené karantény? Výzva k zamyšlení na tyto otázky, vyjádřené skrze široké výtvarné spektrum, se stala společným jmenovatelem pro díla čtrnácti českých umělců a umělkyň. Finálním výstupem jsou velkoformátová díla podpořena autentičností výstavního prostoru. Koncept tohoto projektu má za cíl komunikovat s divákem skrz konfrontaci mezi dílem a osobně nabytou zkušeností každého z nás.

Vystavující umělci:

Veronika Bromová
Veronika Drahotová
Roman Franta
Lukáš Miffek
Petra Nováková Ondreičková
Michal Ožibko
Petr Písařík
Magdalena Rajnohová
Julius Reichel
Lu Jindrák Skřivánková
Miloš Šejn
Jakub Špaňhel
Sofie Švejdová
Yvonne Vácha