Veronika Šrek Bromová

galerie Fasáda, Veronika Bromová

Tři Slunce září do tvé tváře, mech roste

asambláž s použitím živých substancí na MDF desce

(*1966)

Absolvovala Magister Artis na VŠUP v Praze v roce 1993, obor Ilustrace a grafika. Patří ke generaci 90. let. Jako jedna z prvních experimentovala s digitálně modifikovanou fotografií. Zaznamenávala „self-performances“, provokativní autoportréty na pomezí teatrální hravosti a pokusu o vyjádření existenciálního prožívání tělesnosti. V roce 1998 reprezentovala ČR na Bienále v Benátkách. Během dekády 2001–2011 vedla Ateliér nových medií a fotografie na AVU v Praze.

V letech 2012 a 2013 absolvovala kurz arteterapie při ČAA, nyní je čtvrtým rokem v psychoterapeutickém výcviku SUR se zaměřením na ARTE. V současnosti spolupracuje s několika vysokými školami a vzdělávacími institucemi jako např. CIEE Prague, Artedu.cz a další. Pátým rokem vede Cross media Art studio na Anglo American University v Praze.

Její práce posledních deseti let vykazují empatii pro mimoevropské umění a koncepty směřující k univerzálnějšímu chápání světa. Výrazně reflektovala taoismus – například v její ilustracích k překladu Tao Václava Cílka, které její práci ovlivňují nejen v performance, ale i v kresbě a malbě. Do jejího hybridního univerza, které vstřebává stále nové a nové vlivy, se dostávají nové archetypální postavy, které sjednocují principy přírody. Žije ve východních Čechách na usedlosti Chaos nedaleko Poličky, kde vychovává s manželem Ivanem Šrekem dvě děti v náhradní rodinné péči. Provozuje Galerii Kabinet Chaos, pořádá letní symposia a vede autorské umělecké workshopy s prvky arteterapie a artefiletiky.

Pohled do okna

20. 9. — 31. 12. 2020

Co se odehrává za okny našich domácností? Jací jsme v soukromí, a jak jiní jsme mimo něj? Co o nás a našich vazbách s nejbližšími prozradilo nedávné období nařízené karantény? Výzva k zamyšlení na tyto otázky, vyjádřené skrze široké výtvarné spektrum, se stala společným jmenovatelem pro díla čtrnácti českých umělců a umělkyň. Finálním výstupem jsou velkoformátová díla podpořena autentičností výstavního prostoru. Koncept tohoto projektu má za cíl komunikovat s divákem skrz konfrontaci mezi dílem a osobně nabytou zkušeností každého z nás.

Vystavující umělci:

Veronika Bromová
Veronika Drahotová
Roman Franta
Lukáš Miffek
Petra Nováková Ondreičková
Michal Ožibko
Petr Písařík
Magdalena Rajnohová
Julius Reichel
Lu Jindrák Skřivánková
Miloš Šejn
Jakub Špaňhel
Sofie Švejdová
Yvonne Vácha