Michal Ožibko

galerie Fasáda, Michal Ožibko

Bez názvu

akryl na MDF desce

(*1981)

Je autorem z předposlední generace absolventů ateliéru klasických malířských technik, dnes již zesnulého prof. Zdeňka Berana, který toto studio vedl na Akademii výtvarných umění v Praze od roku 1990 do roku 2012. Ačkoliv je veřejnosti spíše známá Ožibkova figurativní tvorba na pomezí hyperrealismu, abstraktní, expresivní projev má mezi jeho díly vcelku početné zastoupení. Jako malíř narozený počátkem 80. let si prošel v období svého dospívání érou tehdy nově objevovaného graffiti art, jehož byl aktivní součástí. Odtud lze patrně vysledovat Ožibkovo směřování k velkým formátům a barevným plochám. Sám autor uvádí, že jej k větším velikostem obrazů vedly i rozhovory s prof. Beranem, jenž byl sám absolventem ateliéru nástěnné a monumentální malby profesora Vladimíra Sychry na Akademii výtvarných umění, což svým studentům v ateliéru patrně předával. Dalším inspiračním zdrojem pro abstraktní autorovu tvorbu byly bezesporu i malby asistenta ateliéru Zdeňka Berana – Pavla Holase. Ten, ačkoliv jeho malbu nazýváme nefigurativní, stál rozhodně až na jejím konci, kde již ústí v abstrakci. Samozřejmě by nebylo těžké vysledovat více vlivů, které formovaly prezentovaný abstraktní projev Michala Ožibka, ale ty zásadní pilíře, o které je možno se v hodnocení opřít, známe.


Výstava: Pohled do okna