VÝSTAVY

9. 12. 2022 – 25. 6. 2023
GEOMETRICKÉ PŘÍHODY 1–15
24. 6. – 23. 11. 2022
FASADA – Sejn, Bromova
galerie Fasáda
1. 10. 2021 — 21. 6. 2022
Andrea Malinova a Aneta Vašatová (Všetečková) / Fasáda
galerie Fasada
23. 4. — 30. 9. 2021
20. 9. 2020 — 20. 4. 2021