Dita Pepe

Galerie Fasada - Nadeje

Petr Bezruč bar
Ze série Ještě se zamilovat
2020

Česká fotografka, pedagožka. Vnímá fotografii jako způsob komunikace a terapie. Od roku 2003 vyučuje portrétní fotografii na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Ve své práci otevírá otázky sociální tématiky, identity, genderu. Za cyklus autoportrétů obdržela v roce 2012 cenu odborné veřejnosti Osobnost české fotografie. Ve spolupráci s knižní dokumentaristkou a nakladatelkou Bárou Baronovou vznikly další oceněné projekty. Kniha Slečny o neprovdaných ženách byla oceněna na Nejkrásnější české knize roku 2012. Kniha s tématikou sebepřijetí Měj ráda sama sebe v mezinárodní soutěži ABW získala ocenění Nejlepší fotografická kniha 2014. A v roce 2016 cenu Magnesia Litera získala kniha Intimita. Od roku 2018 pracuje na své doktorandské práci na UTB ve Zlíně o hledání hranic lásky a od téhož roku navázala spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. 

www.ditapepe.cz


Výstava: Naděje