Jakub Kačmařík

Galerie Fasada - Nadeje

Push
2020

V době rematerializace, kterou si umělecká východiska v současné době prochází se Jakub Kačmařík navrací ve své práci zpět k přístupům Avantgardy a jejích tvůrčích procesů. Od poznávání materiálů přes technické experimenty až po nevyzpytatelnost načasování, to vše vede k určité identitě náhody, jak Kačmařík tento princip nazývá. Přestože jsme dnes v začínajícím třetím desetiletí 21. století, kdy je fotografie neodmyslitelným médiem a prakticky slouží jako naše externí paměť, se autor navrací zpět ke komplikovaným technickým procesům a postupům, které byly využívány před mnoha dekádami. Je však Avantgarda přes naší technickou vyspělost překonána? Nebo je spíše odrazovým můstkem dnešní post-konceptuální fotografie? 

Kačmařík k fotografii přistupuje jako k zcela otevřenému médiu, které má stále mnoho co nabídnout, jde jen o to ho prozkoumat. Na základě této teze autor ve své práci oslavuje světlo, které dokládá vyjádřením, „Světlo je pravda.“ Světlo fotografii nejen zprostředkovává, ale především do ní vkládá dimenze a tvoří prostor, který autor dále protkává a ohýbá k obrazu svému. Technická propletenost a materiálová čistost dovoluje Kačmaříkovi v jeho fotografiích klíčovat souvislosti, které vyplouvají na povrch v průběhu času, čímž je identita náhody dokonána.

Výstavní soubor Světlo je pravda, představí vybranou tvorbu Jakuba Kačmaříka (*1994), kterou lze zařadit do proudu post-konceptuální experimentální fotografie. Kačmařík je inspirován díly autorů uměleckého svazu Devětsil nebo tvorbou Miloty Havránkové.


Výstava: Naděje