Pavel Mára

Galerie Fasada - Nadeje

Memory
2009

*1951

Vystudoval na FAMU kameru (1971–1977) a fotografii (1977–1980). Principy filmové skladby ho inspirovaly k vytváření fotografických cyklů, v nichž dané téma zkoumá často až do vyčerpání estetických forem. Více než třicet sérií většinou portrétů a aktů jej řadí k předním osobnostem obrazové fotografie. Jeho černobílé i barevné soubory, prezentované ve velkých formátech a koncipované častokrát pro specifický výstavní prostor (ať už galerii, nádraží, hradební zeď nebo barokní kostel) jsou nazírány v kontextu českého výtvarného umění. V posledních letech experimentuje s paradigmatem, prostorem i vztahy mezi uměleckými artefakty a vnímatelem.  

Ze svého díla Mára připravil více než čtyřicet samostatných výstav a zúčastnil se mnoha prestižních přehlídek fotografie doma i v zahraničí. Reprezentoval Českou republiku na výstavě Expo 2000. Od roku 1996 působí jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.


Výstava: Naděje